Финансова подкрепа от общината за деца над 3 години в нашия детски център

В нашия детски център разбираме предизвикателствата, пред които се изправят родителите при осигуряването на качествено образование и грижа за техните деца. В тази връзка, искаме да споделим информация за възможността за финансова подкрепа, предоставяна от общината, насочена към деца на възраст над 3 години, които не са приети в обществени детски градини. Става въпрос за…