Детски център ”TEDDY BEARS” предлага професионална логопедична консултация, диагностика и логопедична терапия. Всички логопедични услуги в центъра се извършват от висококвалифициран Магистър – логопед с над 15 годишен професионален опит, като детски педагог и логопед. 

Центърът предлага и специализирани спортни занимания, включващи детска йога, аеробика и изправителна гимнастика. Заниманията се провеждат от сертифициран специалист по детска йога и аеробика.

Вижте всички

Професионални услуги

Днешният виртуален свят обрича децата на дистанциране от връстниците, липса на физическа активност и забавяне на говорното им развитие.

Навременната терапията на деца с говорен дефицит е от основно значение за личностното им развитие.

Има много причини децата да спортуват, особено в днешно време, когато затлъстяването и последващите от него заболявания са все по-чести.