Навременната терапията на деца с говорен дефицит е от основно значение за личностното им развитие.

Ако тя стартира около 2 годишна възраст, децата на 5 – 6 годишна възраст ще са с овладяна устна реч, което е гаранция за правилното усвояване и на писмената реч.

Не навременните мерки могат да предизвикат, освен задълбочаване на говорните проблеми и психологически, поведенчески и социални такива.

В Детски център ”TEDDY BEARS” логопедичната терапия се извършва от Цветослава Донкова Лозанова, Магистър – логопед с над 15 г. опит, специалист в областта на логопедичната консултация, диагностика и терапия.

Един терапевтичен сеанс продължава 45 мин.

Терапиите се провеждат се всеки ден между 16 ч – 17.30 ч.

Вижте всички

Професионални услуги

Днешният виртуален свят обрича децата на дистанциране от връстниците, липса на физическа активност и забавяне на говорното им развитие.

Навременната терапията на деца с говорен дефицит е от основно значение за личностното им развитие.

Има много причини децата да спортуват, особено в днешно време, когато затлъстяването и последващите от него заболявания са все по-чести.