Днешният виртуален свят обрича децата на дистанциране от връстниците, липса на физическа активност и забавяне на говорното им развитие.

Консултацията, при съмнение за говорен дефицит е първата стъпка за установяване на потенциален проблем или липсата на такъв. Тя може да бъде извършена на деца над една година. 

Изразява се в снемане на логопедичния статус на детето. Включва анамнеза (медицинска история) на родителите, при която се установява дали детето е наследствено обременено. Невропсихологично изследване, което е строго индивидуално, съобразено с възрастта на детето и изследване на устната и писмена реч.

Ако детето е под седем години се извършва само изследване на устна реч, тъй като писмената реч се изследва най-рано на седем годишна възраст.

След диагностициране на детето и желание от страна на родителя се изготвя индивидуален терапевтичен план.

Ранната диагностика е изключително важна, защото колкото по-рано се вземат мерки толкова по-ефективна ще е терапията.

В Детски център ”TEDDY BEARS” логопедичната консултация и диагностика се извършват от Цветослава Донкова Лозанова, Магистър-логопед с над 15 г. опит, специалист в областта на логопедичната консултация, диагностика и терапия.

Една консултация в комбинация с диагностика продължава 60 мин.

Консултациите с диагностика се провеждат всеки ден между 16 ч – 17.30 ч.

Вижте всички

Професионални услуги

Днешният виртуален свят обрича децата на дистанциране от връстниците, липса на физическа активност и забавяне на говорното им развитие.

Навременната терапията на деца с говорен дефицит е от основно значение за личностното им развитие.

Има много причини децата да спортуват, особено в днешно време, когато затлъстяването и последващите от него заболявания са все по-чести.